شعر

شعر

Showing 1–8 of 12 results

 • بر ایوان چراغی نیست

  تومان 10,000

  کد کالا: ۰۰۸
  عنوان: بر ایوان چراغی نیست
  موضوع: شعر کوتاه
  شاعر: سیروس نوذری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: وزیری، ۱۵۲ صفحه
  شابک: 7-14-8073-600-978

 • پاییز صد ساله شد

  تومان 10,000

  کد کالا: ۰۰۱
  عنوان: پاییز صد ساله شد
  موضوع: شعر
  شاعر: نیکی فیروزکوهی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  نوبت چاپ: دوم
  قیمت: ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۱۵۲ صفحه
  شابک: 6-0-94908-600-978

 • پرنده ای مرده است، گاهی پر پر می زند

  تومان 12,000

  کد کالا: ۰۱۰
  پرنده ای مرده است، گاهی پرپر می زند
  موضوع: مجموعه شعر
  شاعر: مرجان پورشریفی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۹۶ صفحه
  شابک: 7-01-8073-600-978

 • پوسیدگی

  تومان 6,500

  کد کالا: ۰۲۴
  عنوان: پوسیدگی
  موضوع: شعر – سپید
  شاعر: میثم زردشتیان
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۶۵٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۵۶ صفحه
  شابک: 8-17-8073-600-978

 • حتی شعر هم جای خالی تو را پرنکرد

  تومان 9,000

  کد کالا: ۰۱۲
  عنوان: حتی شعر هم جای خالی تو را پرنکرد
  موضوع: شعر
  شاعر: یداله رحیمی (امید)
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۹۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۸۸ صفحه
  شابک: 4-02-8073-600-978

 • درخانه ما عشق کجا ضیافت داشت ؟

  تومان 10,000

  کد کالا: ۰۰۲
  عنوان: درخانه ماعشق کجاضیافت داشت
  موضوع: مجموعه نامه
  شاعر: نیکی فیروزکوهی
  سال انتشار ۱۳۹۶
  نوبت چاپ: دوم
  قیمت: ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۱۵۲ صفحه
  شابک: 978-600-94908-1-3

 • دو خط غبار موازی

  تومان 9,000

  کد کالا: ۰۳۵
  عنوان: دوخط غبار موازی
  موضوع: شعر – سپید – کوتاه
  شاعر: مراد افروز معین
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۹۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۱۰۴ صفحه
  شابک: 1-29-8073-600-978

 • رئالیسم ساطوری

  تومان 15,000

  کد کالا: ۰۱۴
  عنوان: رئالیسم ساطوری
  موضوع: شعر – نوخسروانی
  شاعر: علی عباس نژاد
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
  مشخصات: رقعی، ۱۴۴ صفحه
  شابک: 3-09-8073-600-978